Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 22 tháng 08 năm 2019


Năm 2007

Cập nhật lúc : ture