Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 23 tháng 10 năm 2014


Tin tức

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Tiếng Việt dành cho cán bộ tỉnh Salavan - Lào tại Thừa Thiên Huế
Tiếp nối thành công của lớp học dành cho cán bộ tỉnh Salavan - Lào năm 2013, vừa qua, thực hiện công văn số 5347/UBND-ĐN ngày 24/9/2014 của Ủy ...