Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2014


Tin tức

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông lần thứ 5 năm học 2014-2015
Hôm nay, ngày 21/11/2014, tại Trung tâm KTTH-HN Thành Nội- Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi nghề phổ ...

  • Công tác xóa mù chữ
    Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngành học GDTX gặp rất ...