Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 23 tháng 11 năm 2014


Tin tức

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông lần thứ 5 năm học 2014-2015
Hôm nay, ngày 21/11/2014, tại Trung tâm KTTH-HN Thành Nội- Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi nghề phổ ...

  • Công tác xóa mù chữ
    Bước đầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015, ngành học GDTX gặp rất ...