Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 03 tháng 09 năm 2014


Phòng GD&ĐT TP Huế - Trường THCS