Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 07 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS