Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 04 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS