Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 21 tháng 08 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS