Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 25 tháng 04 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS