Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 10 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS