Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 25 tháng 11 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường THCS