Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 23 tháng 11 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS