Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 04 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS