Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 19 tháng 09 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS