Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 01 tháng 09 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS