Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 01 tháng 08 năm 2014


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS