Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 25 tháng 11 năm 2014


Thanh tra Sở

Cập nhật lúc : 00:00 05/03/2013  

Kế hoạch của Thanh tra Sở Tháng 3 Năm 2013
Công tác tháng 02 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 03 năm 2013

1. Công tác tháng 2:

- Thanh tra toàn diện TTGDTX Huế;                                                                                                

- Tham gia đoàn làm việc với UBND các huyện về Kế hoạch phát triển giáo dục;

- Các thành viên tham gia họp các Ban theo Quyết định của Giám đốc;

- Tham gia ban đề thi phỏng vấn tuyển dụng viên chức;

- Thanh tra thi chọn học viên giỏi khối GDTX;

- Tham gia chấm thi khoa học kỹ thuật;

2. Kế hoạch công tác tháng 3:

- Thanh tra toàn diện THPT Đặng Huy Trứ

- Tham gia chấm thi hội thi khoa học kỹ thuật.

- Tham gia chấm thi chọn học viên giỏi GDTX.

- Thanh tra việc tổ chức ôn tập phụ đạo cho học sinh khối 12.

- Thanh tra chuyên ngành PGD A Lưới.

- Thanh tra công tác quản lý tại các đơn vị.