Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 09 năm 2014


Tin mới

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cốt cán cấp học mầm non”

Tập huấn “Nâng cao năng lực cho đội ngũ cốt cán cấp học mầm non”

Thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 – 2015, nhằm giúp CBQL, GV, NV cấp học mầm non tiếp tục được củng cố, cập nhật những thông tin và điều chỉnh công tác đánh giá đội ngũ theo các chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn Nghề nghiệp giáo viên; công tác đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non; công tác xây dựng kế hoạch và đánh giá hoạt động y tế trong trường mầm non.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm