Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 04 năm 2014


Tin mới

Thi nghề phổ thông năm học 2013-2014

Thi nghề phổ thông năm học 2013-2014

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT đã tổ chức hai kỳ thi nghề phổ thông: Kỳ thi khóa ngày 13/4/2014 dành cho học sinh THPT đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông 105 tiết và kỳ thi khóa ngày 20/4/2014 dành cho học sinh THCS đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông 70 tiết.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm