Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 28 tháng 11 năm 2014


Tin mới

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông lần thứ 5 năm học 2014-2015

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông lần thứ 5 năm học 2014-2015

Hôm nay, ngày 21/11/2014, tại Trung tâm KTTH-HN Thành Nội- Huế, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh lần thứ 5, Hội thi sẽ tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông năm học 2014-2015, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy và tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo và hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy nghề.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm